عکسی که لیلا بلوکات به تازگی در اینستاگرام خود منتشر کرده است.

لیلا بلوکات1