به گزارش افکارنیوز،

 فاطمه گودرزی و پسر و عروسش دریا مرادی دشت در مراسم روز جهانی غذا در دانشگاه تهران.

 

فاطمه گودرزی