به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی ، عکس زیر را منتشر کرد.

 

دنیا مدنی