به گزارش افکارنیوز،

مارال فرجاد با انتشار این عکس نوشت:

هرشب ساعت ۹

تماشاخانه ایرانشهر .سالن ناظرزاده

مارال فرجاد