به گزارش افکارنیوز،

فریبا نادری با انتشا رانی عکس نوشت:

همیشه وصل بمانی.

 

بازیگر ستایش