به گزارش افکارنیوز،

شراره رخام با انتشار این عکس نوشت:

آدمها!!!

ساعت شنی نیستند

که سر و تهشان

کنے

دوباره

از اول شروع شوند

آدمها!!!!

گاهے تمام می شوند...

مواظب دل آدمها

باشیم....

شراره رخام