به گزارش افکارنیوز،

زهرا خاتمی با انتشار این عکس نوشت: توی اینهمه غمُ غصه و فکرو خیال

یوهو یادم افتاد "دهمین سالگرد ازدواجمونه" .

نه حالِ جشن هستُ نه حوصله ی شادی .

نه وقتِ تبریک گفتنِ نه جایِ خوشحالی .

اما این عکسُ اینجا میزارم که یادم بمونه ؛

توی این روزآی سخت و تلخ کی هوامو داشت .

وقتی اشک میریختم سرمو روی شونه ی کی میزاشتمُ کی دلداریم میداد ...

#دهمین #سالگرد_ازدواج

زهرا خاتمی