به گزارش افکارنیوز،

معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت: 

اینبار که مسیح بیاید، با او صبحانه ى اول را خواهم خورد! شاید دروغ باشد، وعده شام!!! شاید آخرى نداشته باشد اینهمه وعده!!! اولش باشد، وعده سرخرمن را، باز خواهم شناخت.

 

معصومه کریمی