به گزارش افکارنیوز،

نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت:

زندگی به من یاد داده

برای داشتن آرامش و آسایش

امروز را با خدا قدم بر دارم

و فردا را به او بسپارم …

زندگی زیباست!

شب پاییزیتون زیبا

#پاییزپ #خدا #آرامش #عشق #زندگی

نفیسه روشن