به گزارش افکارنیوز،

آزیتا ترکاشوند با انتشار این عکس نوشت: جذب افراد هم ارتعاش

هر کدام از ما دارای سطحی از ارتعاش هستیم و افرادی را در زندگیمان جذب میکنیم که با بسامد ارتعاشی ما هماهنگ هستند. جالب است بدانید که تمام افرادی که وارد زندگیتان می شوند حامل پیامی برای شما هستند و تمام هنر شما این است که بتوانید درک کنید آنها برای چه منظوری آمدند، در این روند افراد زیادی نیز از زندگی شما خارج می شوند زیرا با بسامد ارتعاشی شما هماهنگ نیستند. بنابراین نباید از رفتن دیگران از زندگیتان ناراحت شوید چرا که میدانید آنها باید بروند زیرا هم ارتعاش با شما نیستند و تنها افرادی را در زندگی خود نگه میدارید که هماهنگ با ارتعاشات شما باشند، هر کسی به شما احساس خوب منتقل کند هم ارتعاش با شماست و بالعکس کسانی که شما را ناراحت و مضطرب میکنند تضاد ارتعاشی شدیدی با شما دارند.

 

آزیتا ترکاشوند