شراره رخام با انتشار این عکس نوشت: همیشه میتوان غصه خورد

و همیشه هم میتوان دلیلی برای شادی پیدا کرد

و نکته اینجاست که:

چه شاد باشیم و چه غمگین؛

کسی جز خودمان؛

درگیر واقعی آن احساس نخواهد بود

و جالب اینکه ، در نهایت تمام انسانهای دیگر؛

تسکین یک سر درد ساده خودشان را؛

به تمام احساسات ما ، ترجیح میدهند؛

و این یک واقعیت است ؛

چه بپذیریم و چه نپذیریم ؛

اصولا چرا سعی داریم درین توهم باشیم

که دنیا درگیر افکار ما خواهد بود .

دنیایی که هر لحظه اش در لحظه بعدی حل میشود؟؟!!!!!

خلاصه کلام اینکه ؛

دنیا جایی جز در مغز ما ترجمه نمیشود،

میتوانیم فارغ از تمام آنچه

در دنیای اطراف به خوردمان میدهند،

ورودی آن به مغز خود را

با شادی و آرامش آمیخته کنیم

و اینکار فقط و فقط

از اراده خود ما بر خواهد آمد.

قدرت خود را باور کنید

و باور کنید ما صاحب و مالک بی قید و شرط

افکار خویشیم

و درین تملک؛

هیجکس نمیتواند مانعی برای ما باشد

جز خودمان.

نویسنده:#شراره_رخام