به گزارش افکارنیوز،

شراره رخام با انتشار این عکس نوشت:

می گذرد حتی اگر امروز هم  این میز را گرد گیری نکنی. بیرون بزن رها بکن دلواپسی هایت را... درست وقتی که ما  نگران چینی های گل سرخمان بودیم چیزهای زیادی

شکسته است.

#رویا_حسین_زاده

شراره رخام