به گزارش افکارنیوز،

علی فروتن با انتشار این عکس نوشت:

همانطور که ما دوقلوییم و هیچ جوره شبیه دوقلو ها نیستیم و عجیب غریب محسوب میشیم سرنوشت و کار و بار مردم در این روزها هم کلا معلوم نیست شما میدونید چی به چیه ؟؟؟؟ کی به کیه؟ بعضی وقتا

نمیدونم دقیقا کجاییم ؟ باید چیکار کنیم؟ خوابیم؟ بیداریم؟ دقیقا بفرمائید ما باید چیکار کنیم؟

#علی_فروتن

دوقلوها