سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت:

ای کاش که چشممون حجاب داشته باشه هر چیزی رو نباید دید....

ای کاش که زبانمون حجاب داشته باشه هر چیزی رو نباید گفت......

و شاید که اینها از حجاب جسممون هم مهمتر باشه ....

 

سانیا سالاری