به گزارش افکارنیوز،

سوگل طهماسبی با انتشار این عکس نوشت: 

هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم

امروز هـمه تویی و فردا همه تو

 

سوگل طهماسبی

1

2