به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت:

آرزو کن

که آن اتفاق قشنگ بیفتد

رویا ببارد

دختران برقصند

قند باشد

بوسه باشد

#خدا بخندد بخاطر ما

ما که کاری نکرده‌ایم

دنیا مدنی