تصویری از پسر کوچولوی «بنیامین بهادری» را مشاهده می کنید.

 

بنیامین