به گزارش افکارنیوز،

بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:

روحشان شاد ...

جناب نصرت کریمى عزیزم

از کودکى تا نوجوانی ام همه اش را با دیدن سریال دایى جان ناپلئون گذراندم و برایم پر است از خاطرات فراموش نشدنى... پر است از شروع یک دوست داشتن...دوست داشتن سینما .... دوست داشتن بازیگرى...

تمام دیالوگهایتان را حفظ بودم...

دوستتان دارم ....به بزرگان و عزیزانمان در آسمانها سلام برسانید.

کریمی