به گزارش افکارنیوز،

معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت:

گرچه دلم به درد آمده از ناموزونى این ایام،

اما به غم روى خوش نشان نمى دهم،

حداقل سعى مى کنم که اینچنین کنم،

حتى اگر تظاهر به شادى نامش باشد،

من به شادمانى تظاهر مى کنم،

شاید روى غم کم شود!!!

.................

٩٨/٩/١٢

#معصومه_کریمی