به گزارش افکارنیوز،

سارا بهرامی با انتشار این عکس نوشت: خبر تلخ ،تلخ تر از زهر...

آقا بابک چقدر غمگین شدم از سفر کردن شما...

چقدر دلم برای مهربانی و لبخند همیشگی شما تنگ می شه...

چقدر خاطره دارم از نگرانی شما برای حفظ سلامت جسمانی من ،در سریال کرگدن...

آقا بابک روحت شاد باشه و قرین رحمت پروردگار.

سفر به سلامت مرد مهربان.

ارشا جان اقدسی و گروه محترم بدلکاران ۱۳ بسیار

غمگین ام.

لطفا تسلیت من را بپذیرید.

آقای بابک ذوالمجدی از بدلکاران گروه ۱۳ بودند.

AndroidOnlineNewsImage.aspx