به گزارش افکارنیوز،

سارا منجزی پور با انتشار این عکس نوشت: پروردگارا

یاریم کن

در هر عبور ، گذشتن را بیاموزم

و در هر تامل، چگونه رشد کردن را....

سپاس گزارم

که مرا ،

به حال خود وا نمیگذاری؛

تا در هر آزمون ایستادگی و شکست،

و رها کردن و دفاع کردن را بیاموزم...

سارا منجزی پور