به گزارش افکارنیوز،

سوگل طهماسبی با انتشار این عکس نوشت:

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن.

 

سوگل طهماسبی

1

2

3