به گزارش افکارنیوز،

مسعود ده نمکی کارگردان معروف نیز با انتشار فیلمی در صفحه شخصی اش نوشت:

آغاز وعده های انتخاباتی

# اخراجی ها 3

 

......