به گزارش افکارنیوز،

مارال فرجاد این عکس را منتشر کرد و نوشت: در اکران ((خداحافظ دختر شیرازی))

 

مارال فرجاد