به گزارش افکارنیوز،

نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت:

.هر آشنایی تازه

اندوهی تازه دارد..... پروژه "دل"

کارگردان:منوچهر هادی

 

نسرین مقالو