به گزارش افکارنیوز،

فریبا باقری با انتشار این عکس نوشت: خوشا عشق و خوشا افسانه عشق

خوشا دل که شد دیوانه عشق

خوشا در سوز عشق سوختن ها

میان شعله اش افروختن ها

 

فریبا باقری