به گزارش افکارنیوز،

پوران دخت مهیمن با انتشار این عکس نوشت:

پاییز زیبا بهترین فصل سال موسیقی برگها و رنگهای مختلف یادآور خاطرات خودم میباشد.

 

پوراندخت مهیمن