به گزارش افکارنیوز،

سامان احتشامی با انتشار این عکس نوشت:

ما رفتیم مرى پاپینز جاى شما خالى... خانوادگى ببینین و لذت ببرین مثل ما.

 

بهنوش طباطبایی

سامان احتشام