به گزارش افکارنیوز،

عمار تفتی با انتشار این عکس نوشت:

دیروز بعد از جلسه قصه گویى از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسى، بچه هام بهم هدیه تولدى رو دادند که خودشان با دست هاى خودشان درست کرده بودند و تمام روزم و شاید سالم رو رنگین کردند. جاودان شاد زید فرزندان ایرانم

 

عمار تفتی