به گزارش افکارنیوز،

کامبیز دیرباز با انتشار این عکس نوشت: اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم

چو ایران نباشد تن من مباد...

 

کامبیز دیرباز