به گزارش افکارنیوز،

فاطیما بهارمست با انتشار این عکس نوشت:

سرد بود

 

فاطیما بهارمست