به گزارش افکارنیوز،

فرزاد موتمن کارگردان آثاری مانند شب‌های روشن با بازنشر تویئت مایکل مور، کارگردان و مستندساز آمریکایی نوشت:

این پستى که مایکل مور گذاشته چیز تازه اى نیست و در واقع متعلق است به ران پال، نماینده سابق کنگره امریکا که من هـم دو سال پیش آنرا در هـمین صفحه به اشتراک گذاشته بودم و هـنوز هـم در صفحه ام موجود است و گذشته از فحش هـاى خواهـر و مادرى که بر دیوار صفحه ام نوشته شد، از اظهـار نظرهـائى مثل "میخواهـى حاتمى کیاى شماره دو بشوى" و "بودجه فیلم بعدیت با اینگونه پیام هـا، قطعاً تأمین میشود" هـم، بى نصیب نماندم، اما امروز که مایکل مور آنرا پست کرده ، مثل نقل و نبات در صفحه هـاى مختلف پخش میگردد. یعنى حتماً باید یک امریکائى لیبرال چیز درستى را پخش کند تا تا به آن علاقه نشان بدهـیم یا آن را بپذیریم؟

مایکل مور