بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت: بلا_نسبت_شما_خوبان 

ساده نباش جانم!

قرار نیست هرکس که به تو لبخند زد،

از سرِ مهربانی باشد،

یا هرکس حرف هایِ قشنگ تحویلت داد،

از سرِ صداقت و یکرنگی...

این مردم عادت کرده اند،

برایِ روزهایِ سردشان،

کلاهِ همدیگر را بردارند...

"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"

جانم...

کلاهت را محکم بچسب!

حواست باشد؛

ساده باشی، سرما را خورده ای،

آن هم به وحشتناک ترین صورتِ ممکن!!!

حواست باشد!!!

 

بابک جهانبخش