به گزارش افکارنیوز،

نجم الدین شریعتی با انتشار این عکس نوشت: نامه ای را هُدهُد آورده ست آغازش تویی

از سلیمان است "بسم الله الرحمن الرحیم"

سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان

دل پریشان است "بسم الله الرحمن الرحیم"

#وما_رمیت_اذ_رمیت_ولکن_الله_رمی

عکس:

برترین عکس خبری؛ محسن بخشنده

شعر: مهدی جان جهاندار

شریعتی