به گزارش افکارنیوز ، المیرا شریفی مقدم توئیت زیر را منتشر کرد.

 

2020-01-11 07_24_30+00_00