به گزارش افکارنیوز،

لیندا کیانی در پی حادثه سانحه هوایی نوشت:  من از زمانی که قلب خود را گم کرده‌است می‌ترسم

من از تصویر بیهودگی این همه دست

و از تجسم بیگانگی این همه صورت می‌ترسم

من مثل دانش‌آموزی

که درس هندسه‌اش را

دیوانه‌وار دوست می‌دارد تنها هستم

و فکر می‌کنم...

و فکر می‌کنم...

و فکر می‌کنم...

و قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده‌است

و ذهن باغچه دارد آرام‌آرام

از خاطرات سبز تهی می‌شود... خبر امروز دردش خیلى زیاد بود...

لیندا کیانی