به گزارش افکارنیوز،

فاطمه گودرزی با انتشار این عکس نوشت:

زبانم از درد قادر به بیان غصه اعماق قلبم نیست فرزندان عزیزمان بیخودوبی جهت ازبین رفتند فقط با یک خطای انسانی یک اشتباه چطور میشود چنین اشتباهی کرد درحیرت ماجرا هستم چندخانوا‌ده عزادارشدند؟ اینبار همه مردم سرزمینم داغدار این فرزندان پرآرزو شدند چکاری از دستمون برمیاد؟ فرضا مقصرهم بسزای اعمالش برسد آیا بچه هامون برمیگردن به دامان زندگی؟ در بدترین شرایط جامعه با این همه درد که پیرامونمون رو گرفته تحمل چنین رنجی مشکله چشمان پراشکمان وبغض در گلویمان وقلبی شکسته پاسخگوی حال خانواده های عزیزانمون نیست چه بگویم به خانواده ازدست رفتگانمون جز عرض تسلیتی که مرهمی برای دلشان نیست قلبم بسیار سنگینه از این درد ، شمارا که سیاه پوش فرزندانتان شدید به گرمی درآغوش میگیرم باشدکه پذیرای دل پردردم باشید.

 

فاطمه گودرزی