به گزارش افکارنیوز،

ساناز سماواتی در پی جانباختگان جمعی از هموطنان در پی سانحه هوایی نوشت:

چه میشود گفت و نوشت.... کاش ...افسوس.... اگر.. هیچ... سکوت از گریه غم انگیز تر.... به احترام تمام انسانهای پاک و بیگناه ایرانم چقدر صبوری... چقدر.