به گزارش افکارنیوز،

شبنم مقدمی نوشت: من... اندوهگین نیستم!

خود اندوه ِعالمم! و سرزمینی در سینه ام گریه می کند.

غاده السمان

 

شبنم مقدمی