فریبرز عرب نیا در اینتستاگرامش نوشت:

برای ابراز همدردی با همه ی داغداران زجر کشیده، زبان دیگر واژه ای نمی یابد.

به زودی، در یک ویدیو خواهم گفت که چرا به سوگ ها واکنش کمی نشان می دهم، سوگ هایی که دیگر فاصله ی بینشان به نقطه بدل شده است.