به گزارش افکارنیوز،

علی صادقی عکس زیر را به اشتراک گذاشت.

 

علی صادقی