به گزارش افکارنیوز،

شهرام لاسمی (قلقلی) هم از تلویزیون خداحافظی کرد.

 

شهرام لاسمی