به گزارش افکارنیوز،

مبینا نصیری با انتشار این عکس نوشت: حکیمی با ملانصرالدین قرار داشت تا با هم به مناظره بنشینند..... هنگامی که حکیم به خانه ملا رسید او را در خانه نیافت و بسیار خشمگین شد.... تکه ذغالی برداشت و بر در خانه ملا نوشت "نادان ابله" .... ملا نصرالدین به خانه برگشت و این نوشته را بر در خانه دید و با شتاب نزد حکیم رفت و به او گفت قرارمان را فراموش کرده بودم مرا ببخشید.... تا به منزل رسیدم و اسم شما را بر در منزل مشاهده کردم به یاد قرارمان افتادم...... .

حالا بعضی ها هم همینجوری دوست دارن اسمشون و همه جا بنویسن تو صفحه های مختلف اینستاگرام، تو کامنت ها، یا تو خیابون اسمشون و سر مردم داد بزنن...... 

 

مبینا نصیری