به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا گلزار با انتشار این عکس نوشت: واژه «دوست» را در فرهنگ لغت جستجو کنید! به شما میگوید ضد دشمن!

واژه «رفیق» را جستجو کنید و این بار به شما میگوید #همراه!

میخواهم بگویم واژه ها خودشان عالمی دارند. هر کدام به اندازه کفایت، راه و چاه را به ما نشان میدهند!

دوست، در لحظه پیدا میشود و در لحظه ای هم ناپدید.

#رفیق اما فرق دارد، زمانی که می آید به ماندنش بیشتر دل میبندی تا اینکه منتظر رفتنش باشی! زندگی هرکدام از ما آمیخته ای از دوست و دشمن هاست، اما کم پیش می آید که #رفیق ها همدیگر را پیدا کنند! رفاقت های پایدار از #وفاداری می آیند

اگر یکی از آن #رفیق های همیشگی را دارید ، برای داشتنش اول از خدا و بعد از خودش تشکر کنید .

#امیرمسعود_ضرابی

رفیق خوبتون رو تگ کنین

رضا گلزار