به گزارش افکارنیوز،

مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: کبوتر را در تله گیر انداختی، اشتباهت فقط این نبود،

تو گندم را بی اعتبار کردی

#اعتبار

پ.ن:چقدر پیش یکدیگر اعتبار داریم؟

حرفمان چقدر معتبر است؟

 

مجید واشقانی