به گزارش افکارنیوز،

نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت: بعداز ۶ سال

دوباره.....

بودنشون در پروژه هم برکته هم یک دنیا درس...

سریال جدیدمون

 

نفیسه روشن