به گزارش افکارنیوز،

 سلفی سارا و نیکا فرقانی اصل با مجتبی و مصطفی بلال حبشی در پشت صحنه «پایتخت 6» را مشاهده می کنید.

 

پایتخت