به گزارش افکارنیوز،

نسیم خوشنودی با انتشار این عکس نوشت: آرام باش ...

هیـچ چیــز ارزش این همه دلهــره را ندارد ...

 

نسیم خوشنودی