به گزارش افکارنیوز،

مهدی جهانی با انتشار این عکس نوشت: خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست

ما همه چشمیم و تو نور ای صنم

چشم بد از روی تو دور ای صنم

 

مهدی جهانی