به گزارش افکارنیوز،

علی عبدالمالکی هنرمند موسیقی کشور نیز عکسی از خودش منتشر کرد و نوشت:

" من همانی ام که هزار بار هم اگر زمین بخورد، دستان کسی را برای بلند شدن نمی‌گیرد، دست به زانوی خودش می‌گیرد و بلند می‌شود. من همانی ام که برای اشک ریختن، دیوار را به شانه‌ی آدم‌ها ترجیح می‌دهد، همان که خودش، خودش را آرام می‌کند و خودش تکیه گاه و دلگرمیِ خودش می‌شود. همانی که عادت کرده قوی باشد، حتی وقتی تمام پیکرش از ضربه‌های مسیر‌های سخت، زخمی ست، همانی که می‌خندد، حتی وقتی دلیلی برای خندیدن نیست، حتی وقتی حنجره اش از بغض‌های پنهانی، درد می‌کند ... من همانی ام که آرزو‌های بزرگ می‌کند و برای رسیدن به آرزوهایش، یک تنه تا پای جان، می‌ایستد و با موانع و سختی‌ها می‌جنگد، همانی که با مشکلاتش رفیق است و زخم هایش را دوست دارد ... این منم! کسی که از نا امیدی هایش، امید می‌سازد و از دردهایش، پله .... "

 

پست بازیگر معروف به مناسبت تولدش؛ ویدئویی از هوادار کوچک امید حاجیلی